Skip to main content

Saligheds Vey, Det er: En kaart og Enfoldig Forklaring, Offuer den Første Kong Dauids Psalme, vdi huilcken der vduises oc tilkiendegiffuis den rette Vey til Salighed oc al velfert, At hente oc bekomme baade i dette Liff oc i det Evige, ved Spørsmaal oc Giensvar vdlagt oc befattet, alle Guds Børn til Lærdom oc Trøst. Aff M. Hans Christensen Sthenio Roskild. Sogneprest vdi Malmø

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)